Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đối thoại với nhân dân xã Phương Thiện

15/05/2024 07:49 104 lượt xem

Chiều 14.5, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy có buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang trong việc thực hiện Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, thành phố Hà Giang.

                                                                       Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi đối thoại

Phát biểu khai mạc buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, Nghị quyết của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh đã thực sự đi vào cuộc sống. Qua thực hiện nghị quyết, đời sống của nhân dân trong tỉnh đã từng bước được nâng lên, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền. Nhiều nét đẹp văn hóa, tín ngưỡng truyền thống trong đời sống của nhân dân các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Để thực hiện Nghị quyết tốt hơn nữa, Quyền Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, nhân dân xã Phương Thiện phản ánh những tâm tư, nguyện vọng và có những đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

                                                                                                      Các đại biểu dự buổi đối thoại.

Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, nhân dân và cấp ủy, chính quyền xã Phương Thiện đã báo cáo với Quyền Bí thư Tỉnh ủy về sự đổi thay tích cực, những kết quả nổi bật đạt được; đồng thời có những đề xuất, kiến nghị với đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh như: Đề xuất Tỉnh uỷ tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thống nhất các nội dung trên phạm vi toàn tỉnh. Xem xét thành lập tổ khảo sát, soạn thảo để tham mưu cho tỉnh ban hành thống nhất nhận diện các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu cần xoá bỏ, đồng thời lưu giữ, phát huy những giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc. Khuyến khích, đặt hàng hoặc hỗ trợ kinh phí cho nhóm các nhà thơ, câu lạc bộ thơ ca nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác và xuất bản các tập thơ lời Việt, lời Tày, Mông, Dao… để đưa vào tuyên truyền thực hiện nghị quyết. Nhân dân xã Phương Thiện cũng đề xuất các giải pháp thực hiện tiết kiệm thời gian, vật chất trong việc cưới, việc tang và các lễ hội; khôi phục lại lời nói, chữ viết chuẩn, những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Tày

                                                             Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hoàng Đình Phới phát biểu tại buổi đối thoại

                                  Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi tiếp thu, giải đáp những đề xuất, kiến nghị của nhân dân xã Phương Thiện.

Qua nghe báo cáo, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của nhân dân và xã Phương Thiện, kết luận buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao cấp ủy, chính quyền xã Phương Thiện trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tại xã Phương Thiện khá cụ thể, thiết thực, hiệu quả, được nhân dân đón nhận, đồng thuận thực hiện, từ đó Nghị quyết đã thực sự đi vào cuộc sống nhân dân các dân tộc, đây là thành công lớn nhất.

                                            Bí thư Đảng ủy xã Phương Thiện, Lê Xuân Mạnh báo cáo việc thực hiện Nghị quyết tại buổi đối thoại

Quyền Bí thư Tỉnh ủy nêu 3 quan điểm của tỉnh trong việc thực hiện Nghị quyết đó là “Thường xuyên, liên tục, kiên trì” và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đề nghị cấp ủy, chính quyền thành phố, xã Phương Thiện tiếp tục quán triệt, triển khai nghị quyết tốt hơn, hiệu quả hơn. Triển khai thực hiện Nghị quyết cần gắn với việc bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của nhân dân các dân tộc, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, hiệu quả, bền vững, trên nguyên tắc tuân thủ những chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm đồng bộ, quyết liệt trên cả 2 mặt xây và chống. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết. Phải có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng con người mới, nếp sống văn minh, tạo nên những giá trị văn hóa trong đồng bào các dân tộc của xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang.

             Bà Nguyễn Thị Hường, Trưởng thôn Mè Thượng đề xuất khôi phục lời nói, chữ viết chuẩn, những phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Tày.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh 3 giải pháp để cấp ủy, chính quyền xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện gồm: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc theo hướng đa dạng, sinh động, sáng tạo, với các giải pháp khoa học, bài bản, kiên trì, sát với thực tiễn từng thôn, từng dân tộc; tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả. Đưa các nội dung thực hiện Nghị quyết vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, các đoàn thể và coi đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. BCĐ thực hiện nghị quyết tham mưu cho cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và duy trì họp, sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình hay, những điển hình tiên tiến.

                                                                                                                                                            Tin, ảnh theo Báo Hà Giang


Tin khác