Liên kết website

Thống kê truy cập

Văn hóa - Xã hội

Các quy định mới về chính sách BHYT có hiệu lực từ tháng 7/2023

03/07/2023 10:53 49 lượt xem

Do có sự điều chỉnh lương cơ sở từ ngày 1/7/2023, nên chính sách bảo hiểm y tế năm 2023 có nhiều thay đổi.

Tăng mức đóng BHYT năm 2023

Tăng lương cơ sở dẫn đến chính sách bảo hiểm y tế năm 2023 cũng thay đổi đó là tăng mức đóng BHYT.

Tăng mức đóng BHYT tối đa với người lao động, công chức, viên chức

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và khoản 1 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH, mức đóng BHYT của cán bộ, công chức, viên chức theo hợp đồng lao động như sau:

Mức đóng BHYT = 1,5% x Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Trong đó, mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng BHYT là 20 lần mức lương cơ sở (Theo khoản 5 Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế 2008).

Do từ ngày 1/7/2023 tăng lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 triệu đồng nên tiền lương tháng tối đa để tính đóng BHYT là 36.000.000 đồng.

Từ đó, dẫn tới mức đóng BHYT tối đa sẽ tăng từ 447.000 đồng/tháng lên thành 540.000 đồng/tháng.

Tăng mức đóng BHYT hộ gia đình

Theo điểm e khoản 1 Điều 7 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định về mức đóng BHYT hộ gia đình như sau:

Thành viên hộ gia đình

Số tiền đóng/tháng

Người thứ 1

4,5% mức lương cơ sở

Người thứ 2

70% mức đóng của người thứ 1

Người thứ 3

60% mức đóng của người thứ 1

Người thứ 4

50% mức đóng của người thứ 1

Người thứ 5 trở đi

40% mức đóng của người thứ 1

 

Thành viên hộ gia đình

Tiền đóng BHYT hộ gia đình

Đến hết ngày 30/6/2022

Từ 1/7/2023

Người thứ 1

804.600 đồng/năm

972.000 đồng/năm

Người thứ 2

563.220 đồng/năm

680.400 đồng/năm

Người thứ 3

482.760 đồng/năm

583.200 đồng/năm

Người thứ 4

402.300 đồng/năm

486.000 đồng/năm

Người thứ 5 trở đi

321.840 đồng/năm

388.800 đồng/năm

Tăng mức đóng BHYT học sinh, sinh viên

Tại khoản 11 Điều 18 và điểm 4.2 khoản 4 Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 quy định, mức đóng BHYT của học sinh, sinh viên như sau:

Mức đóng BHYT tối đa/tháng

=

70%

x

4,5%

x

Mức lương cơ sở

Trong năm 2023, khi lương cơ sở tăng, mức đóng BHYT hộ gia đình như sau: Do tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 nên mức đóng BHYT cụ thể như sau:

Tiền đóng BHYT theo hộ gia đình của học sinh sinh viên

Đến hết ngày 30/6/2022

Từ 1/7/2023

563.220 đồng/năm

680.400 đồng/năm

Tăng mức đóng BHYT hộ nghèo, cận nghèo

Theo quy định tại Khoản 10 Điều 18 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 (sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2019), các thành viên thuộc hộ cận nghèo và hộ nghèo tham gia BHYT với mức đóng như sau:

Mức đóng BHYT = 30% x 4,5% x Mức lương cơ sở tối đa/tháng

Do đó, từ ngày 1/7/2023, mức đóng BHYT của hộ nghèo và hộ cận nghèo là 291.600 đồng/năm.

Điều kiện thanh toán 100% chi phí KCB BHYT đúng tuyến có sự thay đổi

Tại điểm d, đ khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định, điều kiện để người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí trong KCB đúng tuyến như sau:

- Chi phí khám chữa bệnh một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (từ 1/7/2023 là 270.000 đồng)

- Người bệnh tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (tương đương 10.800.000 đồng từ ngày 1/7/2023).

Mức thanh toán BHYT trực tiếp hiện nay được quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP và được xác định dựa trên mức lương cơ sở.

Cụ thể, mức thanh toán BHYT trực tiếp năm 2023 như sau:

STT

Trường hợp

Mức thanh toán BHYT trực tiếp

Cách tính

Đến hết ngày 30/6/2023

Từ ngày 01/7/2023

Đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

1.1.

Ngoại trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở

Tối đa 223.500 đồng

Tối đa 270.000 đồng

1.2.

Nội trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1/2 lần mức lương cơ sở

Tối đa 745.000 đồng

Tối đa 900.000 đồng

Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1 lần mức lương cơ sở

Tối đa 1,49 triệu đồng

Tối đa 1,8 triệu đồng

Khám, chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở

Tối đa 3,725 triệu đồng

Tối đa 4,5 triệu đồng

Đi khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu nhưng không xuất trình được thẻ BHYT và giấy tờ.

4.1

Ngoại trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở

Tối đa 223.500 đồng

Tối đa 270.000 đồng

Nội trú

Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng, tối đa không quá 1/2 lần mức lương cơ sở

Tối đa 745.000 đồng

Tối đa 900.000 đồng

Thay đổi điều kiện để NSND được cấp thẻ BHYT miễn phí

Hiện hành, tại khoản 10 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú sẽ được cấp thẻ BHYT nếu thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người thấp hơn lương cơ sở.

Vì vậy, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú thuộc hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người thấp hơn 1.800.000 đồng/tháng là sẽ được xét cấp thẻ BHYT miễn phí./.

UBND xã Phương Thiện

Tin khác